Waterstof

           Waterstof

De vraag naar waterstof gaat de komende jaren sterk toenemen. Het probleem is dat waterstof op dit moment meestal uit aardgas ( grijze waterstof) wordt gemaakt. In sommige gevallen wordt de CO2 uit het proces afgevangen waarmee het blauwe waterstof heet , maar nog steeds uit aardgas wordt opgewekt.

Daarnaast is er groene waterstof welke ontstaat uit elektriciteit. De gebruikte elektriciteit is opgewekt met windmolens en zonnepanelen maar was bedoeld om de huishoudens geen elektriciteit meer te laten gebruiken van kolencentrales. De efficiëntie is daarbij ook nog eens niet erg hoog en de uiteindelijk prijs voor de waterstof is, zonder subsidies, hoog. Dit kan slimmer, beter en goedkoper.

INB HYNOCA ® zet biomassa om in waterstof ZONDER de biomassa te verbranden of vernietigen. Vandaar HYdrogen NO CArbon. De biomassa zelf wordt in het proces waardevoller doordat deze geconcentreerd wordt en de energiedichtheid sterk toeneemt.

Daar komt bij dat het niet hoeft te gaan om houtachtige biomassa maar om grondstoffen die laagwaardiger zijn. Het bijproduct van het proces is uiteindelijk ook nog eens zuiver water. Schoon water gaat, voor zover het al niet zo is, één van de grootste zorgen zijn in de komende decennia. Hieronder is een animatiefilm te zien welke de HYNOCA ® technologie laat zien als tankstation voor personenauto’s.

De komende overgangsjaren is het probleem dat de vraag en productie van waterstof op elkaar moeten worden afgestemd. Technologieën kunnen hier niet op inspelen. De INB-HYNOCA ® technologie kan de hoeveelheid waterstof afstemmen op de vraag en uit de overige energie elektriciteit en/of warmte opwekken. Wanneer u klikt op WATERSTOF in de bovenblak komen er drie tabs. In de tabs gaan wij in op de INB-HYNOCA ®  mogelijkheden voor:

  • de mobiliteit van auto’s , vrachtvervoer, treinen en de binnenvaart.
  • de industrie.
  • woningen en kantoren.