PROJECTEN

Het meest recente project

De INB Group heeft eind 2018  via haar dochter EucoCorp de ontwikkeling van de Biomass Powerplant Amsterdam afgerond. De bouw is gestart en in de tweede helft van 2020 zal deze centrale operationeel zijn. De centrale die de naam AEB Bio-energiecentrale (AEB-BEC) heeft gekregen betekent een belangrijke stap in onder meer het verduurzame van de warmtevoorziening in de Amsterdamse woningen. 

PROJECT  Biomass Powerplant Amsterdam
Totaal vermogen installatie 40 MW
Elektrisch vermogen 8 MW
feedstock: houtchips, zeefoverloop en biomassa reststromen.

 

Bij een dergelijk project is er samen met de technologie leveranciers Vyncke en Haffner Energy zorgvuldig gekeken naar de omvang en technische uitvoerbaarheid van het project. Op basis hiervan zijn de vergunningen verkregen. Vervolgens is er gekeken naar een flexibele mix van energie afzet mogelijkheden zoals hoge druk ( proces) stoom , elektriciteit en de afzet van lage druk warmte op een warmtenet. Tevens is de levering van biomassa uit de omgeving, en daarmee dus zeker niet uit het buitenland,  voor 12 jaar vastgelegd hetgeen een belangrijke hoeksteen vormt om de CO2 invloed te optimaliseren.