TECHNOLOGIE ONTWIKKELING

De ontwikkeling van een technologie moet passen bij een toekomstige vraag die zich nu aftekent. Dit is de reden dat de INB Group met volle overtuiging is gestapt in de waterstof technologie.

Daarnaast zijn er technologieën die door tal van oorzaken nog niet goed doorbreken maar waar wij als INB Group wel van verwachten dat deze kansrijk zijn. 

Green Sea Bio Systems

Zo zijn wij betrokken bij  Green Sea Bio Systems waar wij in 2014 bij betrokken raakte. Het doel was toen om uit algen biodiesel te maken. Met het toenemen van inzichten ligt nu de focus op het maken van farmaceutische grondstoffen en food supplementen. Dit is mogelijk omdat er gebruik wordt gemaakt van gesloten systemen met specifieke algen. De reststromen kunnen dienen als brandstof. Alhoewel de doelstellingen veelbelovend waren hebben wij moeten inzien dat de exploitatie van een dergelijk project, zeker in onze regionenen, leidt tot onvoldoende opbrengsten om een project financieel verantwoord te kunnen ontwikkelen. 

Warmte transport

INB heeft de warmte container van LaTherm  in 2015 naar Nederland gehaald. De voorlopige conclusie is dat de hoeveelheid warmte die in deze container kan worden opgeslagen bij de huidige aardgasprijs niet concurrerend kan zijn. In België of Duitsland waar nog stookolie wordt gebruikt lig dit anders. Op dit moment vindt er een doorontwikkeling plaats die beduidend betere kansen biedt.

INB is daarnaast betrokken bij het project varende warmte. Hierbij is het warmte volume veel groter wat de operationele kosten sterk terug brengt. Het is hierbij wensen om relatief snel warmte op een temperatuur van rond de 100⁰C te kunnen ontladen en dat geeft een aantal technische uitdagingen waar veel ontwikkel tijd in gaat zitten. Zie verder de aparte tab.

 Groene chemie middels Methanol

In 2015/2016 was INB één van de projecttrekkers om de WoodSpirit beschikking welke in Delfzijl was gegeven om groene methanol te produceren, naar de Haven van Amsterdam te halen. Dit plan heeft het uiteindelijk niet gehaald.

Carbon Black uit biomassa

Vanaf 2014 tot 2017 is INB betrokken geweest bij een ontwikkeling die ertoe moest leiden dat laagwaardige biomassa zoals bermgras kon worden opgewerkt tot hoogwaardige producten zoals Carbon Black. Dit plan heeft het welliswaar ook niet gehaald maar de INB-HYNOCA® ontwikkeling kan dit langs een andere route ook gaan bewerkstelligen.